PROJEKT DLA SZKÓŁ

PROPOZYCJA

Doświadczalne kursy szkoleniowe

Propozycja ta jest skierowana głównie, choć nie tylko, do ostatnich klas szkół średnich (IV i V)

 • Celem jest stworzenie warunków, w których w środowisku pozaszkolnym będzie można wzmocnić nauczanie i przekazywanie wiedzy na temat umiejętności miękkich, które szkoły oferują już dziś, w ramach wszystkich nauczanych przedmiotów, w trakcie całego toku nauczania
 • Wartość dodana szkolenia polega na tym, że ma ono charakter biznesowy, dzięki czemu uzupełnia i uatrakcyjnia szkolenia zdobyte już przez młodzież w szkole
 • Obiekt zanurzony w zieleni wspaniałej doliny w Dolomitach nadaje się nie tylko do prowadzenia szkoleń i warsztatów, ale także do przeplatania momentów szkoleniowych z doświadczeniami rekreacyjnymi/sportowymi przez cały rok (nawet zimą)
 • Może to być zatem także realna alternatywa dla tradycyjnych wycieczek szkolnych na zakończenie roku szkolnego
PROJEKT DLA SZKÓŁ

Szkolenia

We współpracy z profesjonalnym trenerem, mgr Valerią Forzano, która pracuje z firmami, a także we współpracy z MIB w Trieście, opracowano dwa kursy szkoleniowe oparte na doświadczeniu

 • Pierwszy kurs, „Praca zespołowa i współdziałanie”, ma na celu wzmocnienie zespołu: jest szczególnie przydatny dla grupy sportowców lub drużyny
 • Drugi kurs o nazwie „słuchanie, komunikowanie, rozumienie i przekonywanie”,

bardziej skoncentrowany na komunikacji wewnętrznej (między samymi uczniami, a więc jednorodnej) z zewnętrznymi rozmówcami (niejednolitymi pod względem pochodzenia kulturowego i oczekiwań), jest szczególnie odpowiedni dla grupy/klasy szkolnej

 • Oba programy, dzięki szczególnemu miejscu, w którym się odbywają, umożliwiają i zapewniają zarówno zajęcia i gry/doświadczenia na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach
 • Obie kursy trwają 2 dni, a maksymalna wielkość grupy wynosi 25/30 uczestników
 • Istnieje również możliwość zmiany harmonogramu szkolenia na jeden dzień, zmniejszając liczbę oferowanych modułów, dzięki czemu drugi dzień można poświęcić na zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak wędrówki piesze wiosną/jesienią, a zimą – wędrówki w rakietach śnieżnych lub na nartach. Firma może zapewnić własnego profesjonalnego przewodnika do takich zajęć (w zależności od dostępności miejsc)
 • Opcja ta może również umożliwić zarządzanie większymi grupami poprzez naprzemienne uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach na świeżym powietrzu (w różne dni)

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje, wycenę lub w razie jakichkolwiek zapytań!

  DATA ROZPOCZĘCIA POBYTU
  LICZBA NOCLEGÓW
  LICZBA NOCLEGÓW
  * DOKUMENT INFORMACYJNY art. 13 rozp. 679/16 (RODO) „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”

  Dane wprowadzone do niniejszego formularza oraz wszelkie inne przesłane informacje będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień, również poprzez bezpośredni kontakt z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Wszystkie dane są obowiązkowe. Dane te będą przechowywane do celów statystycznych lub archiwalnych. Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim ani rozpowszechniane. Administratorem danych jest Alce Rossa SRL z siedzibą w via Valgrande 47, 32040 Comelico Superiore BL, cf i piva 01153300254, w osobie jej przedstawiciela prawnego, do którego można się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw przewidzianych w artykułach 15, 16, 17, 18, 20, 21, 78 rozp. 679/16.